Affiche Herdenking '44 2015

Flyer

Oorlog voorkomen door te beseffen wat het met je doet

In Vlissingen bleef bijna geen huis heel en kostte de oorlog honderden mensenlevens. Hoe is het zover kunnen komen en vooral wat kunnen we doen om herhaling te voorkomen: stilstaan bij wat er gebeurt is en tegelijkertijd in actie komen voor een permanente vrede.

Wij, de werkgroep Oorlogsjaren in Vlissingen wil zich de komende jaren inspannen de oorlogsgeschiedenis van Vlissingen, als een van de meest getroffen steden van Nederland, op de kaart te zetten. Door te herdenken, door het bestaande en nieuw documentatiemateriaal te registreren en het verhaal van de oorlogsjaren in Vlissingen te vertellen.

Lees verder…